За Клиента

Общи условия

Общи условия

I. Предмет
II. Основни понятия
III. Авторско право
IV. Условия за използване на сайта
V. Поръчка
VI. Цени
VII. Начини на плащане
VIII. Доставка и срокове
IX. Приемане на стоката
X. Отказ от стока
XI. Рекламации
XII. Допълнително за потребителите

I. Предмет

Настоящите Общи условия са предназначени за уреждане на взаимоотношенията между „Савови Класик Трейд“ ООД, собственик на домейн mebelisavovi.com, от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги намиращи се на домейн mebelisavovi.com и онлайн магазина в него. Тези общи условия представляват договор за покупко–продажба между „Савови Класик Трейд“ ООД и Клиента. Договорът за продажба между „Савови Класик Трейд“ ООД и Клиента се счита за сключен от момента на потвърждаване на заявката /поръчката/ направена от Клиента.

II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

1. ДРУЖЕСТВОТО - означава „Савови Класик Трейд“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч ; ул. „Васил Йонков“ №10 с ЕИК 206196419

2. Потребител - потребител по смисъла на ЗЗП - всяко физическо лице, което придобива продукти, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, както и всяко физическо лице, което действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

3. Клиент - е физическо или юридическо лице, което използва онлайн магазина mebelisavovi.com от първоначалното влизане в онлайн магазина до подаването на заявка за закупуване на продукт, съответно закупуването на продукт от онлайн магазина.

4. ЛИЧНИ ДАННИ - означава лични данни по смисъла на ЗЗЛД.

5. СТОКА(ПРОДУКТ) - означава, всеки от предлаганите артикули в онлайн магазина, който е описан с основните си характеристики, изображение и продажна цена.

6. САЙТ - означава уебсайта находящ се на домейн mebelisavovi.com

7. ОНЛАЙН МАГАЗИН - означава електронният магазин находящ се на домейн mebelisavovi.com чрез който може да се закупуват избрани от сайта стоки през Интернет.

8. НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ - означава наложен платеж по смисъла на ЗПУ.

9. ОНЛАЙН ПОКУПКА - означава покупка от онлайн магазина на сайта, представляваща продажба от разстояние по смисъла на ЗЗП.

10. ОНЛАЙН ПОКУПКА на изплащане - означава покупка от онлайн магазина на сайта, при която стойността на цялата поръчка (цената на стоката/ите и на доставката )се заплащат посредством кредит отпуснат от страна на банка, представляваща продажба от разстояние по смисъла на ЗЗП.

11. ЗЗП - означава Закон за защита на потребителите.

12. ЗЗЛД - означава Закон за защита на личните данни.

13. ЗПУ - означава Закон за пощенските услуги.

III. Авторско право

Дизайнът на сайтът mebelisavovi.com, структурата, съдържанието му и снимковият материал съдържащ се в него се защитават от закона като предмет на авторско право. „Савови Класик Трейд“ ООД притежава изключителното право на ползването им.

Потребителите притежават правото да използват всички от посочените в сайта услуги единствено с нестопанска цел и за лични нужди при условие, че не се нарушават авторските права на „Савови Класик Трейд“ ООД и/или на третите лица, пряко или косвено свързани с материалите в сайта. Публикуването, копирането и разпространяването на материалите съдържащи се в страницата mebelisavovi.com се забранява изрично. Използването на тези материали (дизайн на сайта, лого, снимков материал, общи условия и политика на сайта) и публикуването им в други сайтове, без позволението на „Савови Класик Трейд“ ООД, е забранена и нарушителите подлежат на съответните санкции съгласно разпоредбите посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права.

IV. Условия за използване на сайта

За да ползват сайта потребителите нямат нужда от специална регистрация. Разглеждането на сайта е безплатно и може да се извършва неограничен брой пъти. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки включително, но не само, технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя респективно вносителя на съответната стока. „Савови Класик Трейд“ ООД се ангажира да предоставя само услугите предоставени в сайта, по начина, по който са представени. Цялата информация представена на сайта, включително, но не само, дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките, е валидна единствено и само към момента на представянето й, като mebelisavovi.com си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Дружеството не носи, каквато и да е отговорност ако тази информация се окаже, неправилно или неточно представена, предoставена по заблуждаващ начин или подвеждаща по какъвто и да е начин . Потребителите трябва да имат предвид, че е възможно цветовете на мебелите и дамаските да бъдат различни при ползване на различни монитори и да не съвпадат напълно с действителния цвят. Дружеството не носи отговорност при разминаване в цветовете показани на монитора на потребителя и действителния цвят.

mebelisavovi.com предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите през Онлайн магазина стоки чрез отправяне на заявка /поръчка/ и заплащане на съответната продажна цена, при спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия. Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н., за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна meblisavovi.com преди извършването и поръчки. Договорът за продажба между „Савови Класик Трейд“ ООД и Клиента се счита за сключен от момента на потвърждаване на заявката /поръчката/ ,след като служител на mebelisavovi.com се е свързал с Клиента .С приемането на настоящите общи условия потребителят декларира, че е получил пълната информация за предлаганите стоки съгласно ЗЗП. „Савови Класик Трейд“ ООД не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес. В случай, че се нуждае от допълнителна информация потребителят може да се свърже със служителите на дружеството на тел. 0899 99 77 95 или на имейл office@mebelisavovi.com.

При приемане на пратката от Потребителя без забележки, всички и всякакви претенции за външни видими дефекти са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани.

V. Поръчка

Процедурата по осъществяване на поръчка от сайта е доброволна и безплатна. Сайтът може да бъде разглеждан от потребителите свободно без да е необходима регистрация. Поръчката може да бъде осъществена директно чрез телефонно обаждане на телефон 0899 99 77 95 или чрез попълване на клиентските данни онлайн. Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта mebelisavovi.com. При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида на стоките и количеството им, начина за доставка и плащане, според предложените на Сайта възможности.

По всяко време преди окончателното потвърждение на Поръчката с попълването на формата за on-line покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги. За да се направи поръчка е необходимо да попълните регистрационен формуляр. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени са адрес за доставка, имейл и телефон за контакти и са отбелязани със звездичка.

След успешното потвърждаване и осъществяване на поръчката в онлайн магазина, в срок от 24 часа от потвърждаването на поръчката в системата, служител на Мебели Савови ще се свърже с Клиента по предоставения телефон за контакт. Това обаждане служи за потвърждаване на поръчката и на въведената от потребителя информация. Поръчката се смята за окончателно извършена след потвърждаване на поръчката от страна на Мебели Савови.

В случай, че Потребителят откаже да предостави изискваната от mebelisavovi.com информация, отказът от предоставянето ѝ автоматично води до отмяна на поръчката с или без допълнително уведомление на Потребителя. В случай, че mebelisavovi.com не успее да установи контакт с Потребителя по телефон или електронна поща с цел потвърждаване на заявената поръчка, след третия такъв неуспешен опит mebelisavovi.com си запазва правото автоматично да анулира поръчката без допълнително да уведомява за това Потребителя. Договорът за продажба от разстояние между mebelisavovi.com и Потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на mebelisavovi.com.

VI. Цени

Всички представени в сайта цени са в български лева с включен 20 % ДДС и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. Mebelisavovi.com има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. При подадена и потвърдена окончателна поръчка, договорената между дружеството и потребителя цена не може да бъде променяна. Посочените в сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка, която е посочена отделно. Цените не включват такси, лихви, разноски и други дължими на различните финансови институции при онлайн покупка на стоки чрез кредит.

VII. Начини на плащане

Потребителят може да заплати цената на поръчана стока от сайта като използва по свой избор един от следните начини на плащане:

1. При получаване на стоката (Наложен платеж)-В случай на плащане чрез наложен платеж при доставката купувачът получава от куриера документ, в който е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена и цената за транспорта, ако има такава. Дължимата сума се изплаща при получаването на стоката.

2. Плащане с банкова карта- при поучаване на стоката от потребителя

3. Банков превод- Плащането може да се извърши авансово чрез заплащане на цялата сума или частично, като във втория случай доплащането /останалата част от цената/ се извършва при доставка на стоката чрез наложен платеж. При този метод се изплаща част или цялата дължима сума на банковата сметка на дружеството. Клиентът се съгласява, че действието по авансовото плащане на стоката ще се счита за изрично съгласие по смисъла на чл.53 от Закона за защита на потребителите. Банковата сметка е :

4. Онлайн покупка на изплащане( чрез банков креди)-Право да кандидатства за отпускане на кредит има само потребител, чиято конкретна онлайн поръчка е с цена (без цената на доставка и монтаж), равна или по – голяма от 150 лв. Конкретните условия, за кандидатстване и отпускане на кредит се определят едностранно от съответната банка или финансова институция, съобразно кредитна й политика. Дружеството не участва по никакъв начин в отношенията между потребителя и кредитиращата го институция. Отпускането на кредит става съобразно правилата и изискванията на кредитора и няма нищо общо с дружеството. Съветваме потребителя да направи внимателен и информиран избор на кредитиращата го институция, като предварително подробно се запознае с ангажиментите, които ще поеме.Ако бъде одобрен за отпускане на кредит за онлайн покупка на стоки на изплащане, потребителят ще бъде уведомен по телефона от кредитиращата институция за условията и действията, които трябва да предприеме. Поръчаната от него стока ще бъде доставена, чак след като дружеството получи пълната стойност на поръчката от кредитора.

5. Онлайн покупка чрез виртуалния ни постерминал.

Независимо от избрания способ, всички плащания се извършват само в български лева.

VIII. Доставка и срокове

В случай, че заявената стока е налична доставката се извършва в срок от 10 дни на посочения от клиента адрес. Ако стоката не е налична срещу всеки артикул е посочено време за изработка. При потвърждаване на поръчката, клиентът ще бъде допълнително уведомен за съответното време в което ще му бъде доставена стоката.При извънредни ситуации (технически неизправности, забавяния от страна на производители), клиентът предварително ще бъде уведомен от служител на mebelisavovi.com за удължаването на срока за доставка. При тази ситуация опциите са: -отказ от закупуване на стоката и възстановяване на сумата и при авансово плащане по банков път. Продавачът възстановява заплатената от Клиента сумата без лихви или други вид компенсации. - доставка в уговорен срок, по-дълъг от 30 работни дни

При положение, че клиентът не присъства или не може да получи стоката на договорената предварително дата или адрес се насрочва нова такава. В този случай транспортните разходи са за сметка на клиента и ще бъдат допълнително уточнени.

Срокът за изпълнение на доставката започва да тече от момента на потвърждаване на поръчката(заявката) в случай, че Клиентът избере плащане чрез наложен платеж. При авансово плащане срокът започва да тече след заплащане на сумата на поръчаната стока.

Когато сумата на поръчаните продукти надвишава 500 лева доставката е безплатна .

Когато доставката се извършва чрез услугите на куриер (спедиторско дружество) е за сметка на Клиента.

При посочен непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявка, същата се счита за невалидна и за mebelisavovi.com не възниква задължение за нейното изпълнение.

В случай, че Клиентът посочи като начин на плащане , плащане чрез превод по банкова сметка и не направи такова плащане, то за mebelisavovi.com не възниква задължение за доставка на заявената стока.

В случай, че Клиентът не направи плащане, след като е посочил, че същото ще се извърши чрез наложен платеж, то за Мебели Савови не възниква задължение за предаване на стоката.

Доставките се извършват на посочения в поръчката адрес. Доставката се извършва до входа на сградата (блока) или вратата на двора, но не и до входната врата на жилището на Потребителя. Mebelisavovi.com не носи отговорност за доставка при недостъпен(непроходим) за нашият шофьор(куриер) адрес. Товаро-разтоварните работи при доставка не са отговорност или задължение на mebelisavovi.com /или на куриера/, а за получателя на стоката. Потребителят се задължава да съдейства при разтоварването от превозното средство на поръчаната от него стока.

Превозвачът се обажда на Потребителя поне 30 минути преди да е на адреса и изчаква на адреса не повече от 20 минути, след което продължава към следващия по график адрес.

Задължението за доставка на стоката ще се счита за изпълнено с доставянето на стоката до сградата, в която се намира адреса на доставка, посочен в заявката.

IX. Приемане на стоката

При извършване на доставката, Получателят подписва приемо-предавателен протокол, с което удостоверява приемането на доставената стока без забележки. При наличието на забележки и/или видими дефекти по доставената стока, Потребителят следва да ги отрази в приемо-предавателния протокол в присъствието на доставчика, както и незабавно да уведоми търговеца на електронна поща remont@mebelisavovi.com . Ако Потребителят не направи това, стоката се смята за одобрена и той губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите стоката аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.

При предаване на стоката, Потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на посочения за извършване на доставка адрес.

X. Отказ от стока

На основание чл. 50, ал. 1 ЗЗП Купувач, който има качеството на Потребител по смисъла на ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на получаване на продукта има право без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока задължително при следните условия:

1. Потребителят (Клиентът) е задължен предварително да информира в писмен вид Мебели Савови, че на основание чл. 50, ал.1 от ЗЗП се отказва от договора. Това трябва да се случи на посочения имейл адрес: remont@mebelisavovi.com , като задължително трябва да се посочи кога ще върне стоката, но не по-късно от 14 /четиринадесет/ дни. Същата може да бъде върната единствено на адрес: гр. Ловеч; ул. „Цар Освободител“ №58.

2. Стоката трябва да бъде върната в оригиналната ненарушена опаковка и да липсват следи от монтаж и употреба. Наранени изделия не подлежат на връщане.

3. Стоката трябва да бъде върната с всички придружаващи я документи, стикери и комплектовки и да е в добър търговски вид.

4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на Потребителя(Клиента). До момента на обратното предаване на стоката от страна на Потребителя на mebelisavovi.com, рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя. За връщане на закупена стока, потребителят има възможност да използва транспорт на Мебели Савови. Цената за транспорта в такъв случай се заплаща от клиента.

5. За заплатени и извършени вече услуги(транспорт), не се възстановяват заплатените за тях суми.

6. Артикули, като матраци, топ-матраци, възглавници и други,при нарушаване на целостта на опаковката им, не подлежат на връщане съгласно чл.57 , т.5 от ЗЗП от хигиенна гледна точка.

7. След направен оглед и приемане на стоката от страна на Мебели Савови, заплатената от Клиента сума се възстановява по банков път на сметката, от която е платена стоката, на банкова сметка дадена от клиента в последствие(при наложен платеж) или по друг по-удобен начин в 14 дневен срок, считано от датата на упражняване правото на отказ от договора по чл.50.

8. В случай, че плащането е направено с банкова карта и клиентът се откаже от поръчаната стока, възстановяването на сумата се извършва, по банков път, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 14 дни.

XI. Рекламации

Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция и по правилата на ЗЗП:

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Чл. 119. (1) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция съдържа задължително информация за: 1. правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115, и посочва ясно, че търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115, и по-точно, че независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 - 115; 2. съдържанието и обхвата на търговската гаранция; 3. съществените елементи, необходими за нейното прилагане, и по-специално: начините за предявяване на рекламации; срок на търговската гаранция; териториален обхват на търговската гаранция; име и адрес на лицето, предоставящо търговската гаранция, и име и адрес на лицето, пред което може да бъде предявена търговската гаранция, когато това лице е различно от лицето, предоставящо търговската гаранция. (2) В случай че търговската гаранция се предоставя от производител, който няма представител на територията на страната, и в заявлението за предоставяне на търговска гаранция липсва информацията по ал. 1, т. 1, тази информация се предоставя на потребителя по подходящ начин от продавача. (3) Информацията по ал. 1 трябва да бъде ясна, разбираема и лесна за четене. Информацията задължително се предоставя на български език.

Чл. 122. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, включително за стоки втора употреба, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията са открити несъответствия с договора за продажба.

Чл. 123.  (1) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката или услугата, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата. (2) Когато производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката и удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, търговецът е длъжен да запази на потребителя първоначалните гаранционни условия. Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, извършените ремонти се отразяват в гаранционната карта и срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.

Чл. 124.  (1) При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт при условията и по реда на чл. 113 и 114 . (2) При предявяване на рекламацията за услугата потребителят може да претендира за извършване на услугата в съответствие с договора, за отбив от цената или за възстановяване на заплатената сума.

Чл. 125.  (1) Рекламацията се предявява пред търговеца или пред упълномощено от него лице. (2) Рекламацията се подава устно или писмено. (3) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт. (4) При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: 1. касова бележка или фактура; 2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Чл. 126.  (1) Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното. (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора. (3) Ако търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

Чл. 127. (1) Търговецът или упълномощено от него лице са длъжни да приемат рекламацията, ако тя е предявена своевременно. (2)  Търговецът е длъжен да поддържа регистър на предявените пред него и пред упълномощените от него лица рекламации. (3)  При предявяване на рекламация лицата по ал. 1 задължително я описват в регистъра като на потребителя се издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката и подпис на лицето, приело рекламацията. (4)  Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката или е поръчана услугата, на адреса на управление на търговеца или на друго място, посочено от търговеца. Рекламацията може да бъде предявена и във всеки от търговските обекти на търговеца на територията на страната, в които се осъществява подобна търговска дейност като тази в обекта, откъдето е закупена стоката. Правото на избор на място за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на потребителя.

Чл. 128.  (1) Ако търговецът е приел, че рекламацията е основателна, е длъжен да я удовлетвори съгласно чл. 113 и 114. (2) Когато търговецът удовлетвори рекламацията, той издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на потребителя.

Чл. 129. Предявяването на рекламация пред търговеца не е пречка за предявяване на иск.

XII. Допълнително за потребителите

mebelisavovi.com има правото едностранно и по всяко време да променя Общите условия на сайта. Тези промени ще влизат в сила от датата на тяхното изменяне и няма да засягат поръчките направени преди промените. Тези актуализации ще се отнасят единствено за бъдещите клиенти и направените от тях поръчки.

При използване уеб сайта внимателно прочетете и се запознайте с тези Общи условия. Ако използвате сайта mebelisavovi.com, извършвате регистрация и/или генерирате поръчка, ще бъдете питани от системата дали сте съгласни с общите ни условия. При потвърждаване за вашето съгласие се счита, че Вие напълно сте съгласни с настоящите Общи условия и сте задължени да спазвате тях и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги българско и международно законодателство.

Мебели Савови използва технологии "Бисквитки". Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки.