За Клиента

Политика за поверителност

Политика за поверителност

Администратор на лични данни

Мебели Савови, онлайн магазинът на „Савови Класик Трейд“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч ; ул. „Васил Йонков“ №10 с ЕИК 206196419 е регистриран като администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни.

Личните данни, които обработваме

 1. Данни нужни за създаване на профил в онлайн магазина Мебели Савови
  • Лично и фамилно име
  • Имейл адрес
  • Телефон за контакт
  • Парола
 2. Данни нужни за осъществяване на поръчка и покупка в онлайн магазина Мебели Савови в съответствие с Общите условия
  • Лично и фамилно име
  • Имейл адрес
  • Телефон за контакт
  • Адрес за доставка- населено място, област, пощенски код, адрес (блок, улица, и т.н.)
 3. Данни нужни за осъществяване на поръчка и покупка в онлайн магазина Мебели Савови от юридическо лице в съответствие с Общите условия
  • Лично и фамилно име
  • Имейл адрес
  • Телефон за контакт
  • Адрес за доставка- населено място, област, пощенски код, адрес (блок, улица, и т.н.)
  • Име на фирмата
  • Булстат
  • МОЛ
  • Адрес на фирмата
 4. Данни нужни за осъществяване на поръчка и покупка на изплащане в онлайн магазина Мебели Савови в съответствие с Общите условия
  • Лично и фамилно име
  • Имейл адрес
  • Телефон за контакт
  • Адрес за доставка- населено място, област, пощенски код, адрес (блок, улица, и т.н.)
  • ЕГН

Срок на съхраняване на личните Ви данни и възможности за коригиране и допълване

Мебели Савови ще съхраняват личните Ви данни(имейл адрес, телефон и кореспонденция) за срок от 5 години (60 месеца). Като през този период от време Вие имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с нас и въз основа на писмено искане и установяване на Вашата самоличност, данните ще Ви бъдат предоставени. Също така при невалидни или непълни лични данни може да поискате коригиране или допълване на личните Ви данни след удостоверяване на Вашата самоличност.

Достъп до личните Ви данни от страна на трети лица във връзка с предоставяните от тях услуги

Част от личните Ви данни, при необходимост, се предоставят на трети лица с цел осъществяване на определени услуги. Пример за такива са куриерски и транспортни услуги. Мебели Савови са отговорни за неприкосновеността на личните Ви данни и има сключени договори със съответните трети лица и се съблюдават техническите и организационни мерки за тяхната защита.

Цел и отговорности във връзка с обработването на лични данни

Мебели Савови има право да обработва и съхранява личните Ви данни с цел осъществяване на следните услуги предоставяни от онлайн магазинa

 • Свързване с нашите клиенти на предоставения от тях телефонен номер във връзка с направените от тях поръчки
 • Изпращане на имейли с цел потвърждаване на поръчката от наша страна
 • Доставка на поръчаните продукти
 • Предоставяне на информация на клиента, от служители на нашият контактен център, във връзка с рекламации, проследяване на доставки , плащания и отстраняване на технически неизправности във връзка с рекламации
 • Изпращане на имейли и/или нотификации за целите на директния маркетинг и реклама, но единствено при изрично съгласие от страна на клиента

Мебели Савови носи отговорност за предоставената от Вас информация с личните Ви данни и гарантира нейната пълна неприкосновеност.

Мебели Савови използва технологии "Бисквитки". Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки.